Wateroverlast

Wateroverlast is de verzamelnaam voor situaties waarin mensen last hebben van te veel water. Hierbij kan het gaan om regen of overlast van grondwater. De overlast kan van tijdelijke aard zijn als ze het gevolg is van hevige regenval of een overstroming.

Wateroverlast

In alle gevallen kunnen wij de problemen voor uw oplossen, kijk voor meer informatie op de onderstaande pagina’s.

– Reinigen drainage. Drainage en toch een nat gazon? Meer info

– Aanleg drainage. Nat gazon, drainage is de oplossing. Meer info

– Ontstoppen afvoeren. Verstopping komt vaak op het verkeerde moment. Meer info

– Leegpompen kelder of kruipruimte. Last van optrekkend vocht? Meer info

– Dakgoten reinigen. De goten vol met bladeren. Meer info

Zuidema Rioleringswerken

Orneawei 3
9136 DG Paesens

Tel: 0519 820233
Mobiel: 06 40984859

info@zuidemarioleringswerken.nl

Geen contant geld in huis?
Geen probleem.
U mag bij ons ook pinnen.